Podle průzkumu má nadměrné používání telefonů univerzitními studenty za následek horší známky, problém s pitím nebo větší počet sexuálních partnerů

Průzkum provedený Univerzitou Cambridge, Chicagskou univerzitou a Minnesotskou univerzitou zjistil, že vysokoškolští studenti, kteří nadměrně používají mobilní telefon, mají horší známky, problém s pitím a častěji střídají sexuální partnery. Průzkumu se zúčastnilo 3400 studentů studujících v USA.

Kromě toho z průzkumu vyplývá, že u těchto studentů je vyšší pravděpodobnost, že se budou potýkat s úzkostí nebo depresí. V této oblasti však podle autorů průzkumu bude muset být proveden „hlubší výzkum“, protože průzkum prý s konečnou platností nepotvrdil, že nadměrné používání telefonu skutečně způsobuje problémy s duševním zdravím.

Cílem průzkumu bylo zhodnotit duševní zdraví a duševní pohodu mezi vysokoškolskými studenty a zjistit, jaký vliv na ně mají telefony. Aby výzkumníci určili, zda je používání telefonů nadměrné, zeptali se studentů mimo jiné na následující otázky: Stěžují si vaši přátelé nebo příbuzní na to, že smartphone používáte příliš často? Máte problémy s koncentrováním se na výuku kvůli používání smartphonu? Cítíte, že množství času, které trávíte se smartphonem, se zvyšuje? Cítíte na sobě psychické důsledky nadměrného používání telefonu, např. rozmazané vidění nebo točení hlavy?

Jeden z pěti studentů odpověděl ano na dostatečný počet otázek, aby na něj mohlo být nahlíženo jako na někoho používajícího telefon nadměrně, přičemž 60 %  z nich byly ženy.

Průzkum zjistil, že podíl studentů hlásících za posledních 12 měsíců dva nebo více sexuálních partnerů byl výrazně vyšší mezi těmi, kteří také hlásili nadměrné používání telefonu – 37,4 %oproti 27,2 procentům hlásícím bezproblémové používání. Důvody je podle výzkumníků obtížné přesně určit. Jedním z nich prý může být to, že lidé používají smartphony k randění přes aplikace, mohou však prý ale též zanedbávat „normálnější“ vztahy kvůli nadměrnému používání telefonu.

Autoři průzkumu také zjistili, že nadměrné pití bylo podstatně vyšší u studentů, kteří hlásili problematické používání telefonu, než u těch, podle nichž bylo jejich používání telefonu normální. Výzkumníci však nezjistili žádnou významnou spojitost s žádnou další formou zneužití látky nebo závislosti.

Výzkumníci rovněž přišli na to, že existuje spojitost mezi nadměrným používáním telefonů a horším prospěchem. „Přestože efekt problematického používání telefonu na průměr známek byl relativně malý, je třeba poznamenat, že i malý negativní dopad by mohl mít silný efekt na studijní úspěchy jednotlivce a poté na jeho kariérní příležitosti v dalším životě,“ uvedl profesor Jon Grant z Chicagské univerzity.

Výsledky průzkumu byly zveřejněny v odborném časopise Journal of Behavioral Addictions.

 

Zdroj: bbc.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.