Tretyakovská galerie v Moskvě nabízí VR zážitky spojené s uměním

Jednou z oblastí lidské činnosti kde nachází uplatnění virtuální realita je umění a to dokonce v několika formách. Vznikají samostatné umělecké formy přímo ve virtuální realitě, některé galerie a muzea nabízí návštěvníkům aplikace, ve kterých si mohou prohlédnout jejich sbírky bez toho, že by je museli fyzicky navštívit. Třetí formou jsou potom konkrétní zážitky ve virtuální realitě, které nějakým způsobem souvisí s expozicí nebo sbírkou.

A právě třetí možnosti využívá k obohacení svých sbírek Tretyakovská galerie v Moskvě. Její návštěvníci nově mohou detailně prozkoumat ateliéry a pracovny dvou významných avantgardních umělců dvacátého století Natálie Goncharové a Kazimíra Malevicha.

V ateliéru Goncharové mohou uživatelé uspořádat předměty ležící na stole a pomocí štětců dodávat barvu některým z jejích děl. V pracovně Malevicha je možné házet předměty na plátno. Ty se následně změní v barevné tvary, které kopírují umělcův výtvarný styl.

Na tvorbě zážitkové aplikace spolupracovala s galerií holandská společnost VRTech Group. Prostory ateliérů vytvořila díky přesným popisům a fotografiím, které se dochovaly v pozůstalosti obou umělců.

Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je zatraktivnit umění. „Doufáme, že se z nového zážitku by se mohl stát podnět, proč by k nám chtěli chodit děti a studenti škol. Naším cílem je udělat z umění, které je pro mnoho dětí povinností, zážitek, na který se budou těšit a budou na něj vzpomínat.“ Říká o novém projektu Zelfira Tregulová, ředitelka tretyakovské galerie.

Zážitky podobné tomu v Moskvě by mohly oživit galerie a muzea po celém světě. Prozatím je však problém v nákladnosti a to jak brýlí jako projekčního zařízení tak v pořízení zážitku jako takového. Podle ředitelky Tregulová je to otázkou priorit dané instituce.

Zdroj: bbc.com