Foto: Wikimedia Commons

Vědci možná konečně pochopili, jak vznikají supermasivní černé díry

Vědci možná vyřešili 60 let starou záhadu, když zjistili, že kvasary (energetické objekty poháněné supermasivními černými dírami) vznikají při srážkách galaxií. Nový výzkum naznačuje, že i v Mléčné dráze by v budoucnu mohl vzniknout kvasar, a to až se za několik miliard let srazí se sousední galaxií v Andromedě.

Kvasary jsou supermasivní černé díry, které ohřívají obrovské množství okolního plynu, a uvolňují tak velké množství záření. Od jejich objevení před 60 lety kvasary vědce mátly – hlavně proto, že není jasné, jak mohou supermasivní černé díry vstřebat dostatek surového materiálu k pohánění tak silného záření. Zatímco supermasivní černé díry se nacházejí v centrech většiny galaxií, plyn potřebný k pohonu kvasarů se vyskytuje spíše na okrajích galaxií. Musí tedy existovat nějaký mechanismus, který plyn přemístí směrem k srdcím galaxií. “Abychom pochopili, jak se kvasary tvoří, musíme zjistit, jak může plyn padat do středu hostitelských galaxií dostatečně vysokou rychlostí,” uvedl pro Live Science hlavní autor nové studie Clive Tadhunter.

Tadhunter se svým týmem v nové studii porovnal 48 galaxií obsahujících kvasary s 100 galaxiemi bez kvasarů. Na okrajích galaxií obsahujících kvasary poté vědci zjistili přítomnost neobvyklých struktur, které naznačují, že se galaxie v minulosti mohla srazit s jinou galaxií. “V galaxiích hostících kvasary jsme zjistili vysokou míru výskytu neobvyklých struktur, dokonce třikrát vyšší, než byla naměřena u kontrolního vzorku nekvasarických galaxií,” řekl Tadhunter. “To poskytuje silný důkaz, že kvasary se skutečně tvoří při srážkách galaxií.”

Tadhunter zdůraznil, že pochopení souvislostí mezi galaktickými srážkami a kvasary má zásadní význam pro určení budoucnosti naší vlastní galaxie. “Nejbližší velká galaxie – spirála v Andromedě – se k nám blíží velkou rychlostí a zhruba za 5 miliard let se srazí a splyne s Mléčnou dráhou,” řekl. “Až k tomu dojde, je pravděpodobné, že se spustí kvasar, protože plyn spadne do středu zbytkové soustavy.”

Zdroj: www.space.com