Zdroj: commons.wikimedia.org

Vědcům se poprvé v historii podařilo podrobněji prozkoumat vzorek supertěžkého prvku einsteinium

Einsteinium je prvek, který většina z nás viděla v periodické tabulce prvků ve škole, avšak nikdy se o něm více nedozvěděla. Důvod je jednoduchý, jde o extrémně vzácný prvek, který se v přirozené formě na naší planetě nevyskytuje. Poprvé bylo einsteinium zaznamenáno v roce 1952, kdy se tento prvek stal jedním z produktů vzniklých při výbuchu vodíkové bomby nedaleko ostrova Elugelab. Jeho problém je, že je pro své vysoké protonové číslo velmi nestabilní a prakticky ihned se rozpadne na lehčí prvky.

Nyní se ve výzkumu einsteinia podařil průlom. Tým složený z chemiků Lawrence Berkeley National Laboratory, Los Alamos National Laboratory a Georgetown University dokázal vytvořit a následně prozkoumat mikroskopické množství einsteinia-254. Vzorek byl vyroben v experimentálním izotopovém reaktoru High Flux jako vedlejší produkt jiného pokusu. Díky pokročilým technologiím nebylo nutné využít obří síly, které doprovází výbuch vodíkové pumy.

Výzkumný tým pracoval s pouhými 200 nanogramy einsteinia, což je množství asi 300krát lehčí než zrnko soli. Týmu se podařilo změřit vzdálenost vazby einsteinia-254 pomocí rentgenové absorpční spektroskopie, při které bombardujete vzorek rentgenovými paprsky. Dále také vědci zkoumali, co se stane se světlem, které vzorek pohltil. Zjistili, že světlo bylo následně emitováno a jeho vlnové délky byly zkráceny. To je překvapivě zjištění, protože vědci očekávali naopak prodloužení vlnové délky.

Další plánovaný výzkum byl přerušen pandemií a laboratoř nebyla několik měsíců přístupná. Když se následně tým na pracoviště vrátil, většina vzorku se již rozpadla. Přesto slaví úspěch, protože je jen otázkou času, kdy budou na svůj dosavadní výzkum moci navázat.

Zdroj: gizmodo.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.