Foto: Unsplash

EU plánuje kriminalizovat pornografické snímky generované umělou inteligencí

Evropská rada a Evropský parlament souhlasily s návrhem, který má kriminalizovat různé druhy kybernetického násilí. Navrhovaná pravidla postaví před zákon sdílení intimních snímků bez souhlasu osoby, jež je na snímku zachycena, a co je důležité – včetně deepfake vytvořených nástroji umělé inteligence, což by mohlo pomoci zabránit šíření pornografie z pomsty. Jako trestné činy budou uznány také kyberstalking, online obtěžování, misogynní nenávistné projevy a kyberflashing neboli zasílání nevyžádaného pornografického materiálu.

Komise tvrdí, že existence směrnice pro celou Evropskou unii pomůže obětem v členských státech, které tato témata dosud nekriminalizovaly. „Vzhledem k exponenciálnímu růstu a dramatickému dopadu násilí na internetu je třeba tuto otázku naléhavě řešit,“ píše se v jejím oznámení. Kromě toho bude směrnice vyžadovat, aby členské státy vypracovaly opatření, která uživatelům pomohou snáze rozpoznat kybernásilí a vědět, jak mu pokud možno zabránit nebo jak vyhledat pomoc. Bude po nich také požadovat, aby svým obyvatelům poskytly online portál, kam mohou zasílat zprávy o porušení zákona.

Server Politico ve své zprávě naznačil, že nedávné šíření pornografických deepfake snímků s využitím tváře Taylor Swift přimělo úředníky EU k tomu, aby realizaci návrhu uspíšili. „Nejnovějším nechutným způsobem ponižování žen je sdílení intimních snímků vygenerovaných umělou inteligencí během několika minut kýmkoli,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. „Takové snímky mohou způsobit obrovskou škodu nejen popovým hvězdám, ale každé ženě, která by musela v práci nebo doma dokazovat, že šlo o deepfake.“

V tuto chvíli jsou však zmíněná pravidla pouze součástí návrhu zákona, který musí zástupci členských států EU ještě schválit. „Konečná podoba zákona čeká ještě na přijetí v Radě a Evropském parlamentu,“ uvedla Rada EU. Podle serveru Politico, pokud vše půjde dobře a návrh zákona se brzy realizuje, budou mít státy EU na prosazení nových pravidel čas do roku 2027.

Zdroj: engadget.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.