Foto: Unsplash

EU zavádí nová pravidla pro kryptoměny, mají chránit před podvody

Evropa a její členské státy se předběžně dohodly na nových pravidlech pro kryptoaktiva, jejichž cílem je chránit spotřebitele a poskytovatele služeb. Tuto informaci oznámil přímo Evropský parlament. Nový soubor pravidel se nazývá MiCA (markets in crypto-assets) a má chránit před situacemi, jako jsou podvody, trestná činnost, negativní dopady na klima a další.

„Na Divokém západě krypto-světa bude MiCA globálním normotvůrcem,“ uvedl v prohlášení německý europoslanec Stefan Berger. „MiCA zajistí vyvážený trh, poskytne právní jistotu emitentům kryptoaktiv, zaručí rovné podmínky pro poskytovatele služeb a zajistí vysoké standardy ochrany spotřebitelů.“

Nový právní rámec má chránit trh tím, že reguluje veřejné nabídky kryptoměn. Klíčovým ustanovením je veřejný registr spravovaný Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA), který má řešit obavy z praní špinavých peněz. Hlavní poskytovatelé služeb kryptoaktiv (CASP) budou muset rovněž zveřejňovat údaje o spotřebě energie a deklarovat údaje o dopadu na životní prostředí a klima svému vnitrostátnímu orgánu, který bude následně informovat orgán ESMA.

„Toto nové nařízení posiluje evropský rámec pro boj proti praní špinavých peněz, snižuje riziko podvodů a zvyšuje bezpečnost transakcí s kryptoaktivy. Pravidla EU zajistí, že CASP budou moci předcházet sankcionovaným adresám a odhalovat je a že převody kryptoaktiv budou plně sledovatelné.“

Zákon se vztahuje na kryptoměny, jako je bitcoin a ethereum, ale NFT (například včetně digitálních sběratelských předmětů) budou z tohoto zákona vyňaty. Do budoucna by však i ty mohly být překlasifikovány na finanční nástroje nebo kryptoaktiva podléhající MiCA.

Podle agentury Bloomberg je zákon stále předběžný a o klíčových detailech se stále diskutuje.

Zdroj: engadget.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.