Zdroj: logitech.com

Logitech přispěje k ochraně životního prostředí, na své produkty bude lepit štítky informující o uhlíkově stopě

Ochrana životního prostředí už přestává být pouze etickým postojem, ale stává se nutností. Řada velkých firem proto sahá k ekologickým opatřením, ať už jde o redukci obalových materiálů, recyklaci či sázení stromů. Jedním z nejefektivnějších způsobů ochrany planety je přitom snižování uhlíkové stopy. Oxid uhličitý je totiž jednou z hlavních příčin globálního oteplování.

K řadě ekologicky smýšlejících firem se nyní přidala i společnost Logitech. Ta na své produkty plánuje umístit štítky s informacemi o uhlíkové stopě daného produktu. Stejné informace bude možné najít také na oficiálním webu společnosti. První štítky by se měly objevit na produktech pro herní průmysl, a to do konce letošního roku. Jejím cílem je pak zavést štítky pro všechny produkty do konce roku 2025.

https://www.logitech.com/content/dam/logitech/logitech-sustainability/en/carbon-transparency/feature-label-4.png.imgo.png
Zdroj: logitech.com

CEO společnosti Logitech, Bracken Darrell, pro web The Verge uvedl: „Stejně jako uvádění kalorií na obalech potravin by měla být k dispozici pro spotřebitele, které tato informace zajímá, i informace o uhlíkové stopě daného produktu, aby se tak mohla stát rozhodujícím kritériem při výběru.“.

Číslo, které bude na štítku uvedeno, bude zahrnovat uhlíkovou stopu, která vznikne v celém „životním cyklu“ daného produktu. Bude tedy zahrnovat jak množství uhlíku uvolněného při získávání materiálů pro výrobu a při samotné výrobě, tak i při distribuci a použití tohoto produktu. Pro výpočet uhlíkové stopy bude Logitech spolupracovat s externími partnery včetně Natural Capital Partners, iPoint Group a nezávislé strany, která výsledky ověří. Kromě toho Logitech zamýšlí svoji metodiku výpočtů i protokol používaný k měření zveřejnit online.

Společnost Logitech se přitom nechala slyšet, že nejde o jediný její krok v oblasti udržitelnosti. Rozhodně se jedná o trend, který by měl pokračovat.

Zdroj: theverge.com