Foto: Wikimedia

Bílý dům vydal novou strategii odpovědného vývoje umělé inteligence

Bílý dům se v posledních měsících zaměřil na zodpovědný rozvoj umělé inteligence. V tomto směru vydal návrh zákona o právech v oblasti umělé inteligence, vypracoval rámec pro minimalizaci rizik, vyčlenil 140 milionů dolarů na založení sedmi nových národních středisek zabývajících se výzkumem umělé inteligence a podrobil kontrole to, jak soukromé podniky využívají tuto technologii.

Včera byly oznámeny další kroky k dosažení větší bezpečnosti, včetně zveřejnění aktualizace Národního strategického plánu výzkumu a vývoje v oblasti AI poprvé od roku 2019 a také vydání žádosti o vyjádření veřejnosti ke kritickým otázkám týkající se AI.

Strategický plán se snaží podporovat zodpovědné inovace v této oblasti, které slouží veřejnému blahu, aniž by porušovaly práva, bezpečnost a demokratické hodnoty. K současným osmi základním strategiím byla nyní přidána devátá. Ta podle Bílého domu zavádí nový přístup k mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu umělé inteligence.

Americká vláda se také zajímá o názory veřejnosti, a to jak na novou strategii, tak na vývoj AI technologií obecně. Vyzvala proto jednotlivce i celé organizace, aby do 7. července 2023 prostřednictvím speciálního portálu předložili své připomínky k jedné nebo více z téměř 30 otázek týkajících se umělé inteligence.

Zajímavý byl i příspěvek ministerstva školství, které se zaměřilo na to, jak AI ovlivňuje učení, výuku, hodnocení a výzkum. Navzdory nedávné mediální hysterii ohledně generativních AI, jako je ChatGPT, které podněcují destrukci školství tím, že pomáhají studentům psát eseje, ministerstvo školství poznamenalo, že generativní umělá inteligence může naopak také pomoci zlepšit učení a podpořit vztah mezi studenty a pedagogy.

Zdroj: engadget.com