Foto: se svolením Anthropic

Nový AI chatbot Claude 3 by měl být lepší než GPT-4

Souboj o nejlepšího chatbota s umělou inteligencí se rozhořel naplno. Společnost Anthropic, kterou založilo několik bývalých zaměstnanců OpenAI, tvrdí, že její nový jazykový model Claude 3 překonává ChatGPT a Gemini od Googlu v několika klíčových srovnávacích testech. A v některých úlohách prý dokonce dosáhl úrovně blízké člověku.

Pod hlavičkou Claude 3 se skrývají tři noví chatboti: Haiku, Sonnet a Opus. Sonnet pohání chatbot Claude.ai a je nabízen zdarma po přihlášení e-mailem. Opus je největší a nejvýkonnější LLM a bude k dispozici s předplatným 20 dolarů měsíčně prostřednictvím služby Claude Pro. Na rozdíl od minulých verzí je také multimodální, což znamená, že dokáže pracovat s textovými i obrazovými vstupy.

Všechny modely Claude 3 umí „zajišťovat živý chat se zákazníky, automatické dokončování a úlohy extrakce dat, kde musí být odpovědi okamžité a v reálném čase,” uvedla společnost. Kromě toho, že slibují téměř okamžité výsledky, si prý poradí i s delšími, vícekrokovými pokyny.

Opus dokonce prokázal lepší výsledky než GPT-4, jelikož v tomto testu dosáhl o 14,7 % vyššího skóre. Chatbota společnosti OpenAI porazil také v úlohách zahrnujících matematické úlohy, kódování, uvažování a znalosti.

Noví chatboti pochopitelně také překonávají minulé modely Clauda. „U naprosté většiny úloh je Sonnet dvakrát rychlejší než Claude 2 a Claude 2.1 s vyšší úrovní inteligence. Vyniká v úlohách vyžadujících rychlé reakce, jako je vyhledávání znalostí nebo automatizace prodeje. Opus poskytuje podobnou rychlost jako Claude 2 a 2.1, ale s mnohem vyšší úrovní inteligence,“ uvádí Anthropic.

Haiku, nejmenší verze Claude 3, je podle slov společnosti nejrychlejší a nejúspornější model na trhu. Například je schopen přečíst dlouhou výzkumnou práci doplněnou o grafy a tabulky za méně než tři sekundy.

Společnost také poznamenala, že Claude 3 dokáže zpracovat širokou škálu vizuálních formátů, včetně fotografií, tabulek, grafů a technických schémat, což pomůže firmám, které používají soubory PDF, vývojové diagramy nebo prezentační snímky.

Společnost Anthropic uvedla, že Claude AI se řídí 10 tajnými základními právy (více bohužel nebylo sděleno). Claude 3 byl vycvičen na neveřejných interních i veřejných datech s využitím hardwaru od Amazon Web Services (AWS) a Google Cloud (Amazon nedávno investoval do Anthropicu 4 miliardy dolarů).

Claude 3 Opus a Claude 3 Sonnet jsou nyní k dispozici prostřednictvím rozhraní API společnosti Anthropic, Haiku bude brzy následovat. Sonnet je dostupný také prostřednictvím služby Amazon Bedrock a v neveřejném náhledu na platformě Vertex AI Model Garden služby Google Cloud.

Zdroj: engadget.com