Foto: Unsplash

Přínos užívání vitaminu D pravděpodobně závisí na tělesné hmotnosti

Se zajímavým zjištěním přišli výzkumníci z Brigham and Women’s Hospital v Massachusetts. V rámci rozsáhlé reanalýzy studie VITAL, která testovala, zda aktivní užívání doplňků s vitaminem D nebo omega-3 může u starších lidí snížit riziko vniku rakoviny a kardiovaskulárních onemocnění. Původní zjištění přitom nepřinesla žádný jasný výsledek – ukázalo se totiž, že užívání doplňků stravy s výše jmenovanými vitaminy nijak výrazně nepředchází vzniku uvedených chorob.

Ukázalo se však, že tomu tak není vždy. U osob s nižším BMI než 25 (normální rozmezí BMI se udává od 18,5 do 25) bylo dokázáno, že má užívání doplňků stravy s vitaminem D větší vliv na zdraví (konkrétně menší riziko vzniku rakoviny a autoimunitních onemocnění a také s nižší úmrtností na rakovinu), než u osob s nadváhou či osob obézních.

Aby tuto souvislost lépe pochopili, rozhodli se někteří z vědců prozkoumat vzorky krve odebrané více než 16 000 dobrovolníkům starším 50 let zapojeným do studie. Tyto vzorky jim umožnily zjistit celkovou hladinu vitaminu D u lidí i další biomarkery vitaminu D, jako jsou vedlejší produkty metabolismu a vápník, ještě před zahájením studie. Přibližně 2 700 z těchto dobrovolníků se také vrátilo na kontrolní krevní testy o dva roky později.

Tým zjistil, že hladina vitaminu D a těchto biomarkerů se po doplnění obecně zvýšila, a to bez ohledu na jejich BMI. Toto zvýšení však bylo výrazně menší u osob s BMI nad 25, což je hranice pro nadváhu a obezitu. Tento tlumivý účinek se projevil také u lidí, kteří měli na počátku nízkou hladinu vitaminu D, tedy u těch, kterým by suplementace prospěla nejvíce. Výsledky týmu byly zveřejněny v časopise JAMA Network Open.

Výsledky studie ale bude nutné ještě ověřit. Ovšem pokud se potvrdí, znamenalo by to přehodnocení pozitiv a negativ suplementace vitaminem D. Například lidé s vyšším BMI by mohli potřebovat vyšší dávky vitaminu D, aby dosáhli stejného přínosu, jaký je byl pozorován u lidí s nižší tělesnou hmotností.

Zdroj: gizmodo.com