Foto: Unsplash

Saturnovy prstence mohou být pozůstatkem jeho ledového měsíce

Saturnovy prstence jsou jednou z nejznámějších struktur sluneční soustavy, ale o jejich vzniku se stále vedou diskuse. Nový výzkum naznačuje, že se velkolepé prstence mohly zrodit ze smrti Saturnova ledového měsíce.

Saturn je dynamický systém. Kromě jeho fascinujících prstenců se jeden z jeho měsíců, Titan, poměrně rychle vzdaluje od planety rychlostí asi 11 cm za rok (pro srovnání – náš Měsíc se od Země vzdaluje rychlostí 3,8 cm ročně). Saturn je také nakloněn pod úhlem 26,7 stupně od roviny své oběžné dráhy, a přestože to není v naší sluneční soustavě nic neobvyklého, mechanismus, který tento sklon způsobil, prozatím nebyl vysvětlen. Nedávno publikovaný článek v časopise Science však možná pomáhá najít chybějící článek, který by mohl všechny tyto jevy spojovat: již zaniklý ledový měsíc Saturnu nazvaný Chrysalis.

Vědci se domnívají, že se tento hypotetický měsíc nacházel někde mezi oběžnými drahami měsíců Titan a Iapetus. Pomocí počítačového modelování zjistili, že při spirálovitém pohybu Titanu směrem ven by došlo k destabilizaci dráhy Chrysalis. Chrysalis by se pak pohyboval směrem k Saturnu, kde by jej gravitační pole planety roztrhalo na kusy, čímž by vznikly prstence, které vidíme dnes. Celé toto drama by se odehrálo asi před 100 miliony let.

Tato hypotéza by vysvětlovala zjevně mladé stáří prstenců, strmý sklon Saturnu k jeho ose a vysokou excentricitu Titanovy dráhy. K ověření této teorie je však zapotřebí další vědecká práce.

Zdroj: gizmodo.com