Američanům s kardiostimulátory doporučily úřady navštívit lékaře kvůli updatu jejich firmwaru

Američané používající kardiostimulátor byli vyzváni, aby si zašli k lékaři – ne však kvůli kontrole zdravotního stavu, ale kvůli aktualizaci firmwaru jejich elektromechanických zařízení. Bylo totiž potvrzeno, že celkem 745 000 kardiostimulátorů od firmy Abbot Laboratories – z toho 465 000 v USA – mají slabá místa, které by mohli využít k útoku hackeři.

Americký úřad US Food and Drug Administration vydal dobrovolné upozornění, aby si lidé s kardiostimulátorem od firmy Abbott Laboratories (dříve St. Jude Medical) nechali aktualizovat firmware modelů Accent, Anthem, Accent MRI, Accent ST, Assurity a Allure, protože v případě napadení by mohlo dojít buď k rychlému vyčerpání baterie, nebo by implantovaná zařízení mohla začít fungovat příliš rychle.

Společnost zaslala lékařům v zemi dopis, ve kterém uvádí, že útočníci by mohli v blízkosti pacientů získat přístup ke kardiostimulátorům díky jejich schopnosti přenosu rádiové frekvence, přes kterou by mohli modifikovat funkce zařízení.

Podle bezpečnostních úřadů zatím takový útok nebyl zaznamenán, ale již v lednu tohoto roku bylo potvrzeno, že kardiostimulátory od této firmy jsou i přes její několikaměsíční popírání náchylné ke kyberútokům.

Lékaře společnost upozornila, aby firmware kardiostimulátorů aktualizovali jen v případě, pokud je to žádoucí, protože s procedurou je spojené jisté riziko jejich selhání, i když asi jen 0,003 %, a update také může ovlivnit nastavení zařízení.

 

Zdroj: techspot.com, theguardian.com