Foto: Unsplash

Geneticky upravené bakterie mohou pomoci při léčbě rakoviny

Mezinárodní tým vědců vyvinul novou technologii, která může pomoci odhalit (nebo dokonce léčit) rakovinu na těžko přístupných místech, jako je například tlusté střevo. Tým výsledky své studie publikoval v časopise Science a pro své laboratorní experimenty použil druh bakterie Acinetobacter baylyi. Tato bakterie má schopnost přirozeně přijímat volně se pohybující DNA ze svého okolí a následně ji integrovat do svého genomu, což jí umožňuje produkovat nové bílkoviny pro růst.

Vědci provedli úpravy těchto bakterií tak, aby obsahovaly dlouhé sekvence DNA, které se podobají DNA nalezené v lidských rakovinných buňkách. Tyto sekvence slouží jako jakási polovina zipu, který se uzamyká na zachycené rakovinné DNA. Při svých testech se vědci zaměřili na mutovaný gen KRAS, který se běžně vyskytuje v nádorech tlustého střeva. Pokud bakterie A. baylyi najde zmutovanou DNA a integruje ji do svého genomu, aktivuje se také související gen rezistence vůči antibiotikům. Toho tým využil k potvrzení přítomnosti nádorových buněk. Na kultivačních destičkách naplněných antibiotiky mohly růst pouze bakterie s aktivní rezistencí vůči antibiotikům.

Přestože se vědcům podařilo úspěšně detekovat nádorovou DNA u myší, kterým byly v laboratoři vstříknuty buňky kolorektálního karcinomu, tato technologie ještě není připravena k použití pro skutečnou diagnostiku. Tým uvedl, že stále pracuje na dalších krocích, včetně zlepšení účinnosti techniky a vyhodnocení jejího výkonu ve srovnání s jinými diagnostickými testy.

„Nejzajímavější aspekt buněčné zdravotní péče však nespočívá v pouhém odhalení nemoci. To dokáže laboratoř,“ napsal Dan Worthley, jeden z autorů studie. V budoucnu by tato technologie mohla být využita také pro cílenou biologickou léčbu, která může pracovat s konkrétními částmi těla na základě přítomnosti určitých sekvencí DNA.

Zdroj: engadget.com