Foto: Getty Images

Getty označuje další fotografii britské královské rodiny za digitálně upravenou

Společnost Getty označila za digitálně upravenou další fotografii na profilu princezny z Walesu, která byla zveřejněna v roce 2022 a na níž je královna Alžběta II. na pohovce obklopena svými vnoučaty a pravnoučaty. ,,Společnost Getty Images provádí revizi snímků a v souladu se svými zásadami umisťuje redakční poznámku na snímky, u nichž zdroj naznačil, že by mohly být digitálně upraveny,” uvedl mluvčí pro CNN. Tento krok přichází v návaznosti na nedávnou kontroverzi, kdy se ukázalo, že fotografie Kate Middletonové byla zfalšována.

Na fotografii bylo nalezeno 19 úprav, kterých by si většina lidí pravděpodobně nevšimla, pokud by si ji velmi zblízka nepřiblížila a nezkoumala každý detail. Našlo se několik chybných posunů v oblečení fotografovaných osob, náhodné plovoucí artefakty, klonované prameny vlasů a hlavy, které vypadaly, jako by byly kvůli rozdílnému osvětlení vloženy z jiné fotografie. Kate nebo ten, kdo snímek upravoval, se možná snažil jen vytvořit co nejlepší fotografii, ale agentury jako Getty povolují pouze minimální úpravy fotografií ve své knihovně, aby se zabránilo šíření dezinformací.

Jak se dalo očekávat, princeznina nepřítomnost na veřejných akcích od loňských Vánoc vyvolala nejrůznější konspirační teorie. Dokonce vznikl celý článek na Wikipedii s názvem ,,Kde je Kate?”. Uprostřed toho všeho se na Williamových a Kateiných účtech na sociálních sítích objevila výše zmíněná zfalšovaná fotografie princezny z Walesu s dětmi na Den matek ve Velké Británii. Když však agentura Associated Press a další tiskové agentury fotografii stáhly, protože zjistily, že byla upravena, tyto konspirační teorie se staly ještě obskurnějšími. Zaznívaly například fámy, že na videu, na němž je princezna zachycena na nákupech s princem z Walesu, vůbec není ona, ale její dvojnice nebo ještě lépe klon.

Zdroj: engadget.com