Foto: Unsplash

Google použil umělou inteligenci k předpovídání povodní

Společnost Google právě oznámila, že pomocí umělé inteligence úspěšně předpovídá zvýšenou hladinu řek a záplavy, a to v některých případech až sedm dní dopředu. Výsledky byly publikovány v uznávaném vědeckém časopise Nature. Povodně přitom patří mezi nejčastější přírodní katastrofy na světě, takže každý systém, kerý dokáže detekovat toto nebezpečí s předstihem je vítaný.

Vzhledem k tomu, že většina řek nemá měřiče průtoku, je předpovídání povodní komplikovanější. Společnost Google tento problém obešla trénováním modelů strojového učení pomocí nejrůznějších relevantních dat, včetně historických událostí, údajů o stavu hladiny řek, výškových a terénních dat a dalších údajů. Poté společnost vytvořila lokalizované mapy a provedla tisíce simulací v každé lokalitě. Tato kombinace technik umožnila modelům přesně předpovědět nadcházející povodně.

Ačkoli jde o technologii, která dokáže vytvořit velmi přesné modely pro konkrétní lokality, Google doufá, že tuto technologii nakonec využije k řešení problému v globálním měřítku. Ačkoli společnost úspěšně předpověděla některé povodně na celých sedm dní dopředu, průměr se pohyboval kolem pěti dnů.

Zdroj: engadget.com