Zdroj: wikimedia.org

Mezinárodní banka semen přijala novou dávku, své bohatství do ní vložili poprvé i původní obyvatelé Ameriky

Doomsday trezor je známý také jako banka semen. Jedná se o institucí, která má potenciál jednoho dne pomoci k záchraně lidstva. Speciální zařízení umístěné v oblasti Špicberských ostrovů v severním ledovém oceánu, jež jsou pod správou Norska, je určeno k tomu, aby dokázalo uchovat vzorky semen rostlin z celého světa v jejich současném stavu, a uchránilo je tak před změnami klimatu a dalšími vlivy.

V letošním roce přijme banka semen rekordně velikou dávku, a to celkem 60 000 semen od 36 různých států a skupin. Vůbec poprvé umístí své rostlinné bohatství do banky příslušníci původních obyvatel USA – zástupci kmene Cherokee. Ti do trezoru umístili devět odrůd semen, jež se v jejich hospodářství zachovaly z předkolonizačních dob. Nechybí mezi nimi odrůda kukuřice White Eagle Corn. Kromě nich přispějí svým vkladem ministerstva zemědělství z Thajska, USA a Irska i celá řada univerzit a výzkumných organizací.

Úkolem sejfu je ochránit DNA světových rostlin v současné podobě, a zajistit tak rozmanitost druhů i osivo, pokud by došlo k nepředvídaným ekologickým katastrofám. Jedná se o nadnárodní projekt, který má v případě potřeby dodat semena do regionálních semenných bank, jež má řada států (celkem jich je na světě 1 700). Ty však můžou být poškozeny válkou, dlouhodobým výpadkem proudu nebo živelnou katastrofou.

Mezinárodní Doomsday trezor spravuje mezinárodní nezisková organizace Crop Trust ve spolupráci s Norským ministerstvem zemědělství a Severským střediskem genetických zdrojů. Od svého otevření v roce 2008 nashromáždil trezor více než milion semen více než 5000 druhů rostlin z celé planety. Trezor je umístěn v podzemí uvnitř jedné z hor, aby byl co nejlépe chráněn před případným zničením nebo vnějšími vlivy. Jedná se přitom o prostor s ideální teplotou a vlhkostí pro dlouhodobé skladování semen.

Zdroj: rawstory.com