Foto: se svolením NASA

Vědci na Marsu našli důkazy o přítomnosti organické hmoty

Vozítko Perseverance Rover našlo v kráteru Jezero na Marsu důkazy o přítomnosti organických sloučenin. Ačkoli se nejedná o jasný důkaz, který by prokázal, že na Marsu existoval život (tyto sloučeniny se mohly vyvinout i nebiologickým způsobem), výsledky naznačují překvapivě složité organické podmínky pro klíčové stavební prvky života. Studie byla publikována v časopise Nature.

Vozítko Perseverance zkoumá kráter Jezero od února 2021. Vědci se domnívají, že se v této oblasti kdysi nacházelo dávné jezero, včetně delty řeky, která do něj vtékala. Jedná se o jednu z nejpravděpodobnějších oblastí, kde lze objevit pozůstatky života na Marsu.

Organické molekuly, jaké byly nalezeny v kráteru Jezero, obsahují atomy uhlíku i vodíku. A právě tyto prvky jsou základními složkami života, jak ho známe na Zemi, ačkoli se mohou tvořit i abiologicky.

Vozítko zjistilo tyto sloučeniny pomocí přístroje SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals), který mapuje organické molekuly a minerály na povrchu hornin. Významné je, že našlo organické látky ve všech deseti místech, která byla vybrána na dně kráteru. „Naše výsledky podporují pozorování předchozích robotických misí na Mars, že rudá planeta byla kdysi bohatá na organický materiál, sloučeniny tvořené především uhlíkem a vodíkem, a že některé z těchto organických materiálů lze detekovat i po miliardách let,“ uvedl spoluautor studie Joseph Razzell Hollis, astrobiolog z Londýna. „Každá detekce, každé pozorování nám dává o něco více informací, které nás přibližují k pochopení historie Marsu a toho, zda na něm v minulosti mohl existovat život.“

Zásadní ale bude molekuly podrobit dalšímu zkoumání v laboratořích na Zemi, aby vědci mohli vyvodit další závěry o jejich původu. Na to si ale budeme muset počkat až do 30. let 21. století, kdy budou v rámci mise MSR (Mars Sample Return) vzorky z marsovského povrchu vyzvednuty a převezeny na Zemi.

Zdroj: engadget.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.