Foto: Wikimedia Commons

Vědci zpevnili beton o 30 procent pomocí kávové sedliny

Lidé ročně vyprodukují asi 4,4 miliardy tun betonu. Při tomto procesu se spotřebuje asi 8 miliard tun písku, což částečně vedlo v posledních letech k akutnímu nedostatku této stavební komodity. Současně za stejné období vyprodukujeme asi 10 miliard kilogramů použité kávové sedliny. A právě kávovou sedlinu objevil tým výzkumníků z australské RMIT University jako náhradu křemene při výrobě betonu, která ve správném poměru poskytuje výrazně pevnější chemické spojení než samotný písek.

„Likvidace organického odpadu představuje ekologickou výzvu, protože se při ní uvolňuje velké množství skleníkových plynů včetně metanu a oxidu uhličitého, které přispívají ke změně klimatu,” uvedl v nedávné zprávě hlavní autor studie Dr. Rajeev Roychand z RMIT University. Upozorňuje, že jen v Austrálii se ročně vyprodukuje 75 milionů kilogramů použité kávové sedliny, z nichž většina končí na skládkách.

Dr. Roychand vysvětlil, že kávovou sedlinu nelze jednoduše smíchat s betonem, protože se kvůli svému organickému obsahu neváže s ostatními materiály. Aby byla kávová sedlina kompatibilnější, experimentoval tým s pyrolýzou materiálů při teplotách 350 a 500 °C. Tým zjistil, že při 350 stupních je ideální teplota, při níž se dosáhlo téměř třicetiprocentního zvýšení pevnosti betonu. „Kromě toho, že snižujeme emise a vyrábíme pevnější beton, snižujeme také dopad neustálé těžby přírodních zdrojů, jako je písek,” uvedl Dr. Roychand.

„Betonářský průmysl má potenciál významně přispět ke zvýšení recyklace organického odpadu, jako je například použitá káva,” dodala spoluautorka studie Dr. Shannon Kilmartin-Lynchová, postdoktorandka na RMIT. „Náš výzkum je teprve v počáteční fázi, ale dosavadní zjištění již nabízejí inovativní způsob, jak výrazně snížit množství organického odpadu, který se ukládá na skládkách, kde by jeho rozkladem vznikalo velké množství metanu, tj. skleníkového plynu 21krát silnějšího, než je oxid uhličitý.”

Zdroj: engadget.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.