Foto: world-from-eyes.github.io

Vědcům se podařilo rekonstruovat 3D obraz prostředí z odrazů očí

Vědcům z Marylandské univerzity se podařilo proměnit odrazy očí v detailní 3D scény. Výzkum se opírá o technologii Neural Radiance Fields (NeRF), která dokáže rekonstruovat prostředí z 2D fotografií. K rozpoznání bezprostředního okolí použil tým jemné odrazy světla zachycené v lidských očích. Začali s několika snímky s vysokým rozlišením, které zachycovaly pohybující se osobu hledící směrem ke kameře. Poté přiblížili odrazy, izolovali je a vypočítali, kam se oči na snímcích dívají.

Výsledky výzkumu byly zveřejněny na webových stránkách, kde si můžete prohlédnout hned několik animovaných rekonstrukcí prostředí z odrazů očí. Nejlepších výsledků bylo dosaženo pomocí snímání syntetického oka, zatímco pokus o modelování odrazů očí z videoklipů Miley Cyrus a Lady Gaga přinesl pouze obrazy rozmazaných skvrn, o nichž se výzkumníci mohli pouze dohadovat, že jde o LED mřížku a kameru na stativu.

Navzdory úspěchům zůstávají značné překážky. “Naše současné výsledky pocházejí z laboratorních podmínek, kdy se vycházelo z velmi přiblížených snímků obličeje a k nasvícení scény byla použita plošná světla,” napsali autoři. “Domníváme se, že náročnější podmínky (např. videokonference, během které dochází k pohybům hlavy) zůstávají výzvou kvůli nižšímu rozlišení snímače, dynamickému rozsahu a rozmazání pohybu.”

Přesto tým považuje svůj pokrok za milník, který může být podnětem pro budoucí průlomové objevy. “Doufáme, že touto prací inspirujeme budoucí výzkumníky, kteří využijí netypické vizuální signály k odhalení informací o světě kolem nás.”

Zdroj: www.engadget.com