Foto: se svolením STScI

Webbův teleskop zachytil Saturnovy světelné prstence

Přestože je jedním z hlavním úkolu Webbova vesmírného teleskopu výzkum nejranějšího světla, které dokáže pozorovat a které pochází z doby několika set milionů let po velkém třesku, poskytuje také poznatky o našem hvězdném okolí.

Snímek Saturnu byl pořízen 25. června pomocí kamery NIRCam. Saturn se zdá být poměrně tmavý, protože metan na planetě pohlcuje většinu slunečního světla, které dopadá na atmosféru planety. Prstence planety, složené převážně z ledu a hornin, jsou naproti tomu světlé. Na snímku je rovněž patrné Cassiniho dělení, což je mezera mezi prstencem A a B planety způsobená gravitačním působením Saturnova měsíce Mimas.

Na levé straně snímku se nachází Saturnovy satelity Dione, Tethys a Enceladus. Na poslední jmenovaný se teleskop zaměřil v květnu, přičemž zjistil, že z tohoto ledového měsíce vyvěrá asi 9 660 km dlouhý pramen vodní páry. Enceladus je pro vědce velmi zajímavý, protože se na něm nachází podpovrchový oceán, a voda je nezbytnou podmínkou pro život, jak ho známe.

Minulý měsíc data ze sondy Cassini (jejíž mise skončila v roce 2017, kdy se zřítila do atmosféry Saturnu) odhalila přítomnost fosforu ve vodě na Enceladu, což je další důkaz toho, že se pod ledovou kůrou měsíce může skrývat život.

Zdroj: gizmodo.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.