Foto: Unsplash

Úředníci EU schválili návrh zákona o regulaci umělé inteligence a systémů pro rozpoznávání obličeje

Zákonodárci Evropské unie schválili návrh zákona regulující umělou inteligenci a systémy pro rozpoznávání obličeje, takzvaný „AI Act“. Jak poznamenává deník The New York Times, jedná se pouze o jeden z prvních kroků a konečné verze zákona se dočkáme pravděpodobně nejdříve koncem roku 2023. Pokud se však zákon prosadí v současné podobě, pak Evropská unie zakáže používání dálkové biometrické identifikace, jako je například snímání obličeje.

Zakázána budou také zařízení, která jsou schopna kognitivní behaviorální manipulace. Konkrétně jde o hlasem aktivované hračky, o nichž se má za to, že podporují nebezpečné chování dětí. Dále budou také zakázány technologie, které klasifikují lidi na základě jejich socioekonomického statusu nebo osobních charakteristik. Technologie považované za “vysoce rizikové” budou muset být registrovány v databázi EU. Mezi rizikové technologie budou patřit systémy umělé inteligence pro biometrickou identifikaci a systémy používané bezpečnostními složkami.

Zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady Evropské unie musí ještě dojednat podrobnosti konečné verze zákona. Mohli by se rozhodnout změnit některé jeho aspekty a přidat určité výjimky, například povolit používání rozpoznávání obličeje pro účely národní bezpečnosti. Po tomto hlasování by zákon o umělé inteligenci pravděpodobně prošel několika iteracemi, ačkoli úředníci EU doufají, že se jim návrh zákona podaří dostat do finální podoby do konce roku.

Zdroj: www.engadget.com