Foto: Unsplash

Velká Británie by mohla vyžadovat sken obličeje nebo průkaz totožnosti pro sledování pornografie

OFCOM (britský Federální úřad pro komunikaci) zveřejnil návrh zákona pro omezení věku pro online služby, které nabízí explicitní sexuální obsah. Tato (zatím neschválená) doporučení jsou krokem k upevnění prosazování nedávno přijatého zákona o bezpečnosti na internetu, který vyžaduje, aby platformy zobrazující nebo publikující pornografii ve Velké Británii zajistily, že se děti na jejich stránkách nebo aplikacích běžně nemohou setkat s obsahem pro dospělé.

Agentura se odvolává na studie, podle nichž se děti s online pornografií seznamují v průměru ve 13 letech, 27 % si ji prohlíží do 11 let a 10 % do 9 let. Kromě toho uvádí, že 79 % dětí vidělo násilnou pornografii před svými 18. narozeninami.

OFCOM uvádí, že stránky nebo aplikace, které ve Spojeném království hostují obsah pro dospělé, musí zavést metodu zajištění věku uživatele, a to prostřednictvím přímého ověřování, odhadu věku pomocí skenování obličeje nebo kombinací obojího. Zdůraznila, že současná slabší opatření (např. prohlášení či varování) nepomohou.

Pokud by společnost pokyny nerespektovala, mohla by jí Velká Británie udělit pokutu až 18 milionů liber nebo 10 % jejích celosvětových příjmů (podle toho, která částka bude vyšší). To dává platformám, jako je Pornhub, značnou finanční motivaci k dodržování předpisů.

Jedním z navrhovaných ochranných opatření společnosti OFCOM je požádat uživatele o souhlas se sdílením bankovních údajů, aby potvrdili, že jsou starší 18 let. Další možností je porovnání s fotografií: Uživatelé by nahráli doklad totožnosti a pořídili by živý snímek svého obličeje, aby se zajistila shoda. Další schválenou metodou je odhad věku pomocí skenu obličeje uživatele (tento přístup by však musel obsahovat další metody ověření pro dospělé, jejichž obličeje vypadají výrazně mladší).

Další schválenou metodou v návrhu je kontrola věku ze strany bezdrátových operátorů (plošné blokování obsahu s věkovým omezením). Uživatelé by mohli toto omezení zrušit tak, že svému mobilnímu operátorovi prokáží, že jsou dospělí, a toto potvrzení je pak sdíleno s online pornografickou službou. Řešením by také bylo ověřit věk pomocí vlastnictví kreditní karty (žadatelé o kreditní kartu ve Spojeném království musí být starší 18 let), případně využít digitálních peněženek k potvrzení věku uživatele.

OFCOM uvedl, že finální pokyny zveřejní na začátku roku 2025. Brzy poté by mělo následovat jejich prosazování.

Zdroj: engadget.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.