Foto: Unsplash

Velká Británie je o krok blíže zákazu telefonů ve školách

Vlastnictví mobilního telefonu se stalo standardem pro uživatele většiny věkových kategorií. Není divu, že odborníci i regulační orgány stále častěji mluví o možném narušení pohody dětí a jejich rozptylování při učení. Za tímto účelem britská vláda oznámila, že zakáže používání telefonů během vyučování. Následuje tak další evropské země, jako je Francie a Itálie, které telefony ve třídách zakazují.

Ačkoli některé školy ve Spojeném království již zákaz používání telefonů zavedly, nové pokyny by měly přinést všeobecné přijetí a sjednocení. „Jde o to dosáhnout jasnosti a jednotnosti v praxi, podpořit ředitele a vedoucí pracovníky a dodat zaměstnancům důvěru v jejich jednání,“ uvedla v tiskové zprávě Gillian Keegan, britská státní tajemnice pro vzdělávání. „Dnešní děti vyrůstají ve stále složitějším světě a žijí svůj život v online i offline prostředí. To přináší mnoho zajímavých příležitostí, ale také výzev. Zákazem mobilních telefonů mohou školy vytvořit bezpečné a klidné prostředí bez rozptylování, aby všichni žáci mohli získat vzdělání, které si zaslouží.“

Vláda Spojeného království sice vybízí školy, aby si vytvořily vlastní pravidla, uvádí však několik obecných možností. První – a nejextrémnější – je úplný zákaz mobilních telefonů v prostorách školy. Pokyny však uznávají, že by to mohlo způsobit komplikace nebo rizika pro děti při cestě do školy a ze školy. Další možnost navrhuje, aby žáci odevzdali své telefony při příchodu do školy.

Další možností je uložení telefonů do skříněk nebo dalšího osobního úložného prostoru, který škola nabízí. To sice umožňuje studentům, aby si své zařízení ponechali, ale stále by je nemohou používat kdykoli během dne, a to ani o přestávkách. Poslední možnost (kterou zvolila většina škol) nařizuje studentům, aby si své telefony nechali vypnuté v taškách.

Nové nařízení také doporučuje poučit studenty o potenciálně škodlivém vlivu mobilního telefonu na mladé lidi. Studie za studií ukazují, že zejména sociální média mohou negativně ovlivnit duševní zdraví mladých lidí. Britská vláda tvrdí, že kromě boje s problematikou sociálních médií může omezení používání telefonu zvýšit soustředění studentů, čas strávený aktivitou a čas strávený s vrstevníky.

Rodičům se doporučuje, aby v případě, že potřebují kontaktovat své dítě, kontaktovali školu přímo, nikoli prostřednictvím soukromého telefonu. Pokyny také nabádají rodiče, aby doma diskutovali o pravidlech a o rizicích telefonů a internetu.

Zdroj: engadget.com