Foto: se svolením Meta

Meta a Microsoft vydaly vlastní jazykový AI model Llama 2 pro komerční použití

Společnosti Meta a Microsoft se spojily a vytvořily komerčně zaměřený model umělé inteligence Llama 2. Zajímavostí je, že vylepšený open source kód klade větší důraz na zodpovědnost a zmírnění rizik, která se s AI pojí. Vývojáři tento model testovali z hlediska bezpečnosti a vytvořili specifické schéma, které podrobně popisuje možné problémy. Novinka také obsahuje průvodce odpovědným používáním a zásady používání, které mají zabránit zneužívání (mezi něž patří zejména trestná činnost, vytváření zavádějícího obsahu a spam).

Společnost Meta uvolnila první verzi Llama 2 zdarma. Společnost Microsoft ji zpřístupňuje prostřednictvím katalogu Azure AI pro použití s cloudovými nástroji, například pro filtrování obsahu. Nástroj může běžet také přímo na počítačích se systémem Windows a bude k dispozici prostřednictvím externích poskytovatelů, jako jsou Amazon Web Services a Hugging Face.

Původní model AI sice také patřil mezi open source, ale byl určen výhradně pro akademiky a výzkumníky. Llama 2 umožňuje firmám přizpůsobit technologii pro vlastní účely, například pro chatboty a generátory obrázků. V ideálním případě umožní firmám těžit z této technologie, ale zároveň poskytne externím subjektům možnost kontrolovat, zda nedochází ke zkreslení, nepřesnostem a dalším chybám.

Otevřený kód ale není ve světě umělé inteligence ničím novým (zajímavým příkladem je například Stable Diffusion společnosti Stability), ale hlavní konkurenti, jako je GPT-4 společnosti OpenAI, bývají uzamčeni kvůli příjmům z předplatného nebo licencí. Existují také obavy, že hackeři a další zneuživatelé mohou ignorovat licence open source a používat tyto nástroje k nebezpečným účelům.

Stejně jako v případě GPT-4 a Claude 2 společnosti Anthropic není důraz na zodpovědné používání překvapivý. Technologický průmysl se obává, že by se modely AI mohly vymknout kontrole, což by mohlo vést například k nekontrolovatelnému šíření dezinformací.

Zdroj: engadget.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.