Foto: Unsplash

Podle vědců za sebou tropické bouře zanechávají velké množství nebezpečných bakterií

Podle nedávné studie vědců z Kolumbijské univerzity mohou být následky tropických bouří mnohem horší než se na první pohled může zdát – zanechávají totiž za sebou mimo jiné také velké množství nebezpečných bakterií, které se přenášejí vodou.

Studie ukazuje, že tropické cyklony jsou v USA v posledních dvou desetiletích spojeny s nárůstem několika infekčních onemocnění, včetně legionářské nemoci (Legionelózy) a toxických kmenů bakterie E. coli. Podle autorů je pravděpodobné, že tyto epidemie způsobené bouřkami budou v příštích letech stále větším problémem, a to kvůli změně klimatu a zhoršujícímu se stavu veřejných vodovodních systémů.

Tropické bouře jsou dobře známým rizikovým faktorem pro propuknutí infekčních onemocnění. Silné deště a větry, které jsou jejich průvodním jevem, mohou narušit okolní půdu a způsobit dočasný přenos nebezpečných mikrobů do ovzduší. Záplavové vody mohou zahltit septiky nebo jiné vodní systémy a kontaminovat čisté zdroje vody. A škody na majetku způsobené bouřkami mohou lidem způsobit řezné rány a škrábance, které usnadňují vniknutí mikrobů do těla.

Za tímto účelem vědci analyzovali údaje z Národního systému sledování nemocí podléhajících oznamovací povinnosti a také údaje o tropických cyklonech, které v letech 1996 až 2018 zasáhly pevninu. Zkoumali šest různých infekcí přenášených vodou (kryptosporidiózu, giardiózu, legionářskou nemoc, infekce Escherichia coli, salmonelózu a shigelózu) ve státech, kde se vyskytla alespoň jedna bouře.

Celkově autoři zjistili jasnou souvislost mezi bouřkami a třemi z těchto infekčních onemocnění: legionářskou nemocí, E. coli a kryptosporidiózou. Čím více srážek tyto bouře způsobily, tím častěji byly tyto nemoci hlášeny ve dnech a týdnech po nich v porovnání s jejich původním výskytem. Existovaly však zásadní rozdíly v tom, jak tyto bouře ovlivnily riziko nákazy. Například počet případů E. coli prudce vzrostl v prvním týdnu po bouřce, ale do třetího týdne se vrátil na normální úroveň, zatímco počet případů legionářské nemoci dosáhl vrcholu až ve třetím týdnu.

„Americká kanalizační infrastruktura stárne a v důsledku změny klimatu bude země pravděpodobně zažívat silnější záplavy způsobené bouřkami,“ napsali autoři studie. Důležitost identifikace příčin přenosu patogenů a možností intervence se proto stává naprosto zásadní.

Zdroj: gizmodo.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.