Foto: Pxhere

FTC zahájila vyšetřování tvůrce ChatGPT, společnosti OpenAI

Zdá se, že v USA dochází k výraznější regulaci generativní AI. List The Washington Post zjistil, že Federální obchodní komise (FTC) zahájila vyšetřování společnosti OpenAI, tvůrce ChatGPT a DALL-E. Úředníci si vyžádali dokumenty, které ukazují, jak společnost řeší rizika plynoucí z jejích jazykových modelů umělé inteligence. FTC se obává, že společnost může porušovat zákony na ochranu spotřebitele, a to prostřednictvím nekalých nebo klamavých praktik, které by mohly poškodit soukromí, bezpečnost nebo pověst veřejnosti.

Komise se zajímá zejména o informace související s chybou, která způsobila únik citlivých údajů uživatelů ChatGPT, včetně plateb a historie chatů. Ačkoli společnost OpenAI uvedla, že počet postižených uživatelů byl velmi malý, FTC se obává, že tato závažná chyba byla zapříčiněna špatnými bezpečnostními postupy. Agentura chce také získat podrobnosti o všech stížnostech, které obsahují informaci, že umělá inteligence učinila nepravdivá nebo negativní prohlášení o jednotlivcích, a informace ukazující, jak dobře uživatelé rozumí produktům, které používají.

FTC se odmítla vyjádřit (obvykle se k vyšetřováním nevyjadřuje,) ale již dříve varovala, že generativní umělá inteligence by mohla porušovat zákon tím, že by spotřebitelům způsobila více škody než užitku. Mohla by být například použita k páchání podvodů, vedení klamavých marketingových kampaní nebo k diskriminační reklamě. Pokud státní orgán zjistí, že společnost porušuje předpisy, může vymáhat pokuty nebo vydat nařízení, která ji donutí k plnění předpisů.

V blízké budoucnosti se neočekává vydání specifických zákonů ani pravidel týkající se umělé inteligence, i přesto vláda zvýšila tlak na technologický průmysl.

Zdroj: engadget.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.